Wij gaan voor inclusief!

Een inclusieve samenleving begint bij het kind.

10 procent van onze samenleving is slechthorend! Nederland heeft een eigen dovengemeenschap van ongeveer 35.000 doven. Beide groepen leven in een horende maatschappij waarin de Nederlander vaak de houding kiest van ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Dit is een culturele drempel die horend Nederland over moet om met elkaar het maken van een gebaar normaal te gaan vinden bij het spreken.

Nederland kent zo’n 1,7 miljoen slechthorenden. Als je ervan uitgaat dat zij dagelijks contact hebben met 6 mensen dan gaat het om min. 10 miljoen mensen die direct worden geconfronteerd met uitdagingen in het communiceren met slechthorenden.

Kinderen kunnen hierin een grote rol spelen om dit te bewerkstelligen en te doorbreken.

Doel

Het doel is kinderen te laten kennismaken met de Nederlandse Gebarentaal. We richten ons op schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Wij hebben als droom dat alle kinderen in hun schoolcarrière kennismaken met de Nederlandse Gebarentaal en zelf gebaren leren maken. Jong geleerd is oud gedaan!Doe met ons mee en nodig ons uit! Wij helpen je graag verder!
Hartelijke groet, Nienke Fluitman

logo_kidssigns
Voorkant boekje
cover

De vernieuwde versie (4e druk, zie hierboven) heeft een nieuwe kaft gekregen! Er zijn een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd en het werkboek is aangevuld met een QR-code. Zo kun je nóg makkelijker de e-learning erbij pakken. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen gedaan. De kaft van druk 1 t/m 3 zie je hier links afgebeeld.

Kennismaking Gebarentaal

Laat kinderen kennismaken met de Nederlandse gebarentaal middels een werkboek mét e-learning. Dit materiaal neemt een kind mee naar huis. Hiermee wordt het bereik van dit project vergroot en de doelstelling bereikt om zo veel mogelijk mensen te laten kennismaken met gebarentaal en zo meer begrip te krijgen voor elkaar en rekening te houden met elkaar.

Geef invulling aan het lesgeven over een inclusieve samenleving.

De Nederlandse gebarentaal is een échte taal. Maar onbekend maakt onbemind. Bestel voor € 4,50 per kind een werkboek waarvan 25 cent naar de stichting Groots Gebaar gaat! 

Hiermee geef je de leukste lessen:

 • Doe-het-zelf en ontdek gebarentaal werkboek 
  Inhoud: 26 pagina’s waarin we kinderen zelf laten ontdekken wat gebarentaal is. Hierin komen de volgende onderwerpen naar voren:
  o Wist je dat?
  o Begroeting – gebaren leren, zinnen leren, quiz
  o Een echte taal! Aandacht voor ‘wat is een echte taal’ vergelijking andere talen- grammatica kennismaking gebarentaal- werkwoorden leren-quiz-foto oefening- Jij of ik?! Persoonlijk voornaamwoorden
  o Vertalen NGT en NL – wat is vertalen – de tolk
  o ABC handalfabet-oefening-Naamgebaar- oefening
  o Vraagwoorden- gebaren oefen- quiz-puzzel
  o Gesprekjes voeren!
  o Maanden en dagen van de week- puzzelen maar!
  o Website tips van Onno en uitleg stichting Groots Gebaar
 • Met e-learning erbij zodat je op tablet of smartbord gebaren kan oefenen en daar een quiz mee kan doen. Via de QRcode bereik je deze e-learining. Zelfstandig of met je hele klas samen.
 • Docent-lesbeschrijving voor het geven van een workshop van 45 minuten tot maximaal 1 uur is te downloaden via "docent informatie".
  Inhoud: Deze is zo gemaakt dat je met het werkboek erbij voorkennis hebt verkregen over de inhoud. Wij geven je bijvoorbeeld meer uitleg over de ‘wist je dat’ vragen, zodat je die goed kan toelichten aan de groep kinderen. Maar we beschrijven ook hoe je deze oefening leuk kan aanpakken in de les. We hebben een lesopbouw voor je beschreven zodat je weet wat past in 45 minuten of 1 uur. We geven je tips hoe je als groep met het werkboek en de oefeningen kan omgaan. Je kan met dit werkboek 6 kleine lesjes geven als basiscursus. 5 inhoudelijke lessen en 1 herhalingsles.

Zoveel kinderen doen al mee!!!

Laatst geüpdate: 31-08-2020

Keuzevak Gebarentaal

Uw studenten kiezen voor het keuzevak Nederlandse Gebarentaal (NGT) in plaats van Spaans of Chinees. Durft uw school zich te onderscheiden en mee te werken aan de maatschappelijke inbedding van de Nederlandse Gebarentaal en de acceptatie van doofheid?
Wij bieden het keuzevak NGT voor alle leerjaren en verschillende vakgebieden. Mail ons voor meer informatie. Na toetsing ontvangt de student een landelijk erkend certificaat. Het keuzevak wordt gegeven door een HBO-gediplomeerd gebarentaaldocent.

Met trots vermelden we hier het OLV te Breda, omdat zij de eerste school in Nederland zijn die dit standaard als keuzevak aanbieden. Voor alle tweede en derdejaars leerlingen HAVO, VWO en Gymnasium vanaf schooljaar 2020/2021 !

Nienke voor de klas4

Spelenderwijs oefenen met gebaren Kleur- en Doeboeken van KidSigns

3 Kleur- en Doeboeken vol gebaren!
Oefen spelenderwijs de gebaren die je al kent of maak er kennis mee! Onze Kleur- en Doeboeken hebben ieder 46 pagina's. Ze staan boordevol leuke kleurplaten & allerlei puzzels voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Voor thuis, op school, de bso of vakantie! Leuk als cadeautje of lesmateriaal!


Spelenderwijs wijs!
We leren je het gebaar te lezen van de tekening, waardoor je zelf het gebaar kan maken. Met herhalingsoefeningen leer je het gebaar herkennen. Overal kom je de gebaren tegen. Zoek je wijs!

Leer in elk boek de gebaren maken die bij het thema horen:

 • DIEREN & KLEUREN (vanaf 4 jaar)
 • SPORT & ABC (vanaf groep 3)
 • WERELD VOL GEBAREN (vanaf groep 6)

De boeken kosten € 7,50 per stuk. 

Bent u een organisatie en wilt u de boeken op factuur bestellen? Mail dan naar info@gebaren.nl