cover

Gebarentaal in elk klaslokaal Wedden dat het lukt?!

De Nederlandse gebarentaal is een echte taal. Maar onbekend maakt onbemind. Daarom willen we alle kinderen tussen 7 en 14 jaar gelijktijdig kennis laten maken met de Nederlandse Gebarentaal. Gewoon in hun eigen klaslokaal. Doe mee aan de actie! Bestel voor €2,50 per kind een werkboek waarvan 25 cent naar de stichting Groots Gebaar gaat! Volg de actie op Facebook

Materiaal

 • Doe-het-zelf en ontdek gebarentaal werkboek 
  Inhoud: 26 pagina’s waarin we kinderen zelf laten ontdekken wat gebarentaal is. Hierin komen de volgende onderwerpen naar voren:
  o Wist je dat?
  o Begroeting – gebaren leren, zinnen leren, quiz
  o Een echte taal! Aandacht voor ‘wat is een echte taal’ vergelijking andere talen- grammatica kennismaking gebarentaal- werkwoorden leren-quiz-foto oefening- Jij of ik?! Persoonlijk voornaamwoorden
  o Vertalen NGT en NL – wat is vertalen – de tolk
  o ABC handalfabet-oefening-Naamgebaar- oefening
  o Vraagwoorden- gebaren oefen- quiz-puzzel
  o Gesprekjes voeren!
  o Maanden en dagen van de week- puzzelen maar!
  o Website tips van Onno en uitleg stichting Groots Gebaar
 • Met e-learning erbij zodat je op tablet of smartbord gebaren kan oefenen en daar een quize mee kan doen. Zelfstandig of met je hele klas samen.
 • Docent-les-beschrijving voor het geven van een workshop van 45 minuten tot maximaal 1 uur is vanaf 10 oktober te downloaden.
  Inhoud: Deze is zo gemaakt dat je met het werkboek erbij voorkennis hebt verkregen over de inhoud. Wij geven je meer uitleg over de ‘wist je dat’ vragen bijvoorbeeld zodat je die goed kan toelichten aan de groep kinderen. Maar we beschrijven ook hoe je deze oefening leuk kan aanpakken in de les. We hebben een lesopbouw voor je beschreven zodat je weet wat past in 45 minuten of 1 uur. We geven je tips hoe je als groep met het werkboek en de oefeningen kan omgaan.

DOE MEE

Laat zo veel mogelijk kinderen in de bovenbouw van de basisschool of de brugklas van het voortgezet onderwijs een les of workshop gebarentaal volgen op vrijdag 12 oktober 2018.

Bovendien steun je met deze actie ook het werk van ‘Stichting Groots Gebaar’ van professor Onno Crasborn die gebarentaal voor iedereen toegankelijk wil maken.

Kinderen die kennismaken met gebaren(taal), leren creatief en visueel communiceren. Zij leren openstaan voor mensen met een auditieve beperking en kijken niet raar op wanneer zij gebarentaal tegenkomen, zij doen gewoon mee!

Dus doe mee aan deze actie en werk mee aan een inclusieve samenleving. Jong geleerd is oud geprofiteerd! En dat is belangrijk: ons gehoor gaat nou eenmaal achteruit als we ouder worden.

onno
grootsgebaar

Over Groots Gebaar

Op 12 oktober 2018 zal Prof. dr. Onno Crasborn zijn oratie houden. Hij is Hoogleraar Nederlandse Gebarentaal, werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij pleit ervoor iedereen kennis te laten maken met gebarentaal. Om zijn benoeming te vieren richtte hij  ‘Stichting Groots Gebaar’ op.  Met deze stichting wil hij gebarentaal voor iedereen toegankelijk maken.

De oprichters van Stichting Groots Gebaar hebben de wens gebarentaal onder de aandacht te brengen bij en toegankelijk te maken voor het grote publiek, opdat ook dove en slechthorende mensen hun talenten en kwaliteiten makkelijker kunnen (blijven) ontplooien en inbrengen in onze maatschappij .

Stichting Groots Gebaar richt zich op het verstrekken van informatie over gebarentaal in het algemeen, het lobbyen voor de erkenning en het gebruik van NGT, en het ondersteunen van (bestaande)activiteiten die de brug slaan tussen de wereld van horen en niet horen.

Gebarentaal leren

 • is fun;
 • is goed voor de ontwikkeling van het jonge brein;
 • verbetert communicatie ook voor horenden, het draagt bij aan meer heldere communicatie en verbinding, en dus aan elkaar beter begrijpen;
 • zorgt ervoor dat we ook de kwaliteiten en talenten van Dove en slechthorende mensen kunnen (blijven) benutten, dat maakt onze maatschappij rijker en meer verbonden.

Daarom maakt de stichting zich hard voor een maatschappij waarin we met en van elkaar leren zodat iedereen zijn bijdrage kan en mag leveren en niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

www.grootsgebaar.nl

Zoveel kinderen doen al mee....

SPECIAAL ONTWIKKELD MATERIAAL Werkboek "Doe-het-zelf en ontdek Gebarentaal"

 • Online e-learning zodat je op pc, tablet of smartbord gebaren kunt oefenen. Dat kan zowel zelfstandig als met je hele klas samen.
 • Speciale docent-les-beschrijving.
cover-gekanteld

INFO VOOR DOCENTEN

Hieronder zijn de drie verschillende downloadbare pdf-documenten te vinden die je gaan helpen bij het lesgeven met dit lesmateriaal.

Toelichting werkboek

Bedoeld ter inzage voordat je het pakket aankoopt. Je kan de toelichting op het werkboek downloaden wanneer je meer wilt weten over de inhoud en doelen die verwerkt zijn in het lesprogramma. Tevens krijg je een indruk van hoe wij met het aanpassen aan de verschillende leeftijden zijn omgegaan.

Voorbeeld toelichting Werkboek

Antwoorden werkboekje

Bedoeld voor na de aankoop van het werkboek. Hier vindt je de juiste antwoorden op de gestelde vragen. Wij willen leerlingen motiveren zelf op zoek te gaan op internet en zo tot het juiste antwoord te komen. Zo bezoeken ze ook verschillende relevante websites. Maar soms is het handig om vooraf als leerkracht de antwoorden al te vernemen.

Lesbeschrijving

Bedoeld om iemand die met het werkboek een les gaat geven een voorbeeld te bieden van een introductieles. Wij beschrijven hoe je 45 minuten tot een uur les kan geven met dit materiaal. In de lesbeschrijving is per doelgroep de eerste les compleet uitgeschreven. Doelgroepen die hiermee les kunnen geven zijn: leerkrachten bovenbouw/brugklas, dove volwassenen, tolken gebarentaal, ouders van gebarentaalvaardige kinderen, vrijwilligers die gebarentaal vaardig zijn en natuurlijk gediplomeerde HBO docenten gebarentaal.

Doe mee aan deze weddenschap

Laat zo veel mogelijk kinderen (bovenbouwleeftijd t/m brugklas 1 & 2) een workshop/les gebarentaal volgen op vrijdagochtend 12 oktober.

Wie geven de gratis workshops?

 • Iedereen die zich geraakt voelt door deze oproep en wil bijdragen of je kunt gebaren of niet.
 • Dove mensen zelf
 • Iedere leerkracht die zich geraakt voelt en nog niets weet van gebarentaal kan zelf een workshop geven met het online materiaal en de docent-les-beschrijving die te vinden is bij het werkboek voor de leerlingen.
 • Tolken gebarentaal
 • Ouders van gebarenvaardige kinderen
 • Docenten NGT (doof & horend)
 • Studenten gebarentaal/tolk
 • Iedereen die al wel kan gebaren
P1070213-klein