Praat & Gebaar met je kind Gebaren doe je zo!

NIEUW!    Boek vol tips, theorie, gebaren en oefeningen!
Koop het boek of e-book in de webwinkel. 

Introductiefilmpje kijk snel en zie hoe de gebaren worden voorgedaan!

Baby- en kindergebaren, gebaren voor horende kinderen van 0 tot 4 jaar.

Gebaren zijn niet meer alleen bedoeld voor dove kinderen. Steeds meer ouders leren gebaren om met hun horende baby en peuters te communiceren. Voorstanders zeggen dat het goed is voor de hersenontwikkeling , in ieder geval bevordert het de communicatie: jonge kinderen pakken gebaren sneller op dan gesproken woorden en kunnen eerder ‘meepraten’. Na verloop van tijd zijn de gebaren niet meer nodig en worden ze weggelaten. Dit boek is geschreven voor ouders en pedagogisch medewerkers die kinderen verzorgen in de leeftijd 0 tot 4 jaar.

Zoveel kinderen doen al mee!!!

Logo_Gebarentaalinelkklaslokaal

Wij gaan voor inclusief!

Een inclusieve samenleving begint bij het kind.

10 procent van onze samenleving is slechthorend! Nederland heeft een eigen dovengemeenschap van ongeveer 35.000 doven. Beide groepen leven in een horende maatschappij waarin de Nederlander vaak de houding kiest van ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Dit is een culturele drempel die horend Nederland over moet om met elkaar het maken van een gebaar normaal te gaan vinden bij het spreken.

Nederland kent zo’n 1,7 miljoen slechthorenden. Als je ervan uitgaat dat zij dagelijks contact hebben met 6 mensen dan gaat het om min. 10 miljoen mensen die direct worden geconfronteerd met uitdagingen in het communiceren met slechthorenden.

Kinderen kunnen hierin een grote rol spelen om dit te bewerkstelligen en te doorbreken.

Doel

Het doel is kinderen spelenderwijs te laten kennismaken met de Nederlandse Gebarentaal. We richten ons op kinderen van 4 tot 14 jaar. Wij hebben als droom dat alle kinderen in hun schoolcarrière kennismaken met de Nederlandse Gebarentaal en zelf gebaren leren maken. Jong geleerd is oud gedaan!

cover

Werkboek Gebarentaal van KidSigns

Laat kinderen kennismaken met de Nederlandse gebarentaal middels een werkboek mét e-learning. Dit materiaal neemt een kind mee naar huis. Hiermee wordt het bereik van dit project vergroot en de doelstelling bereikt om zo veel mogelijk mensen te laten kennismaken met gebarentaal en zo meer begrip te krijgen voor elkaar en rekening te houden met elkaar.

Geef invulling aan het lesgeven over een inclusieve samenleving.

De Nederlandse gebarentaal is een échte taal. Maar onbekend maakt onbemind. Bestel voor € 2,50 per kind een werkboek waarvan 25 cent naar de stichting Groots Gebaar gaat! 

Hiermee geef je de leukste lessen:

 • Doe-het-zelf en ontdek gebarentaal werkboek 
  Inhoud: 26 pagina’s waarin we kinderen zelf laten ontdekken wat gebarentaal is. Hierin komen de volgende onderwerpen naar voren:
  o Wist je dat?
  o Begroeting – gebaren leren, zinnen leren, quiz
  o Een echte taal! Aandacht voor ‘wat is een echte taal’ vergelijking andere talen- grammatica kennismaking gebarentaal- werkwoorden leren-quiz-foto oefening- Jij of ik?! Persoonlijk voornaamwoorden
  o Vertalen NGT en NL – wat is vertalen – de tolk
  o ABC handalfabet-oefening-Naamgebaar- oefening
  o Vraagwoorden- gebaren oefen- quiz-puzzel
  o Gesprekjes voeren!
  o Maanden en dagen van de week- puzzelen maar!
  o Website tips van Onno en uitleg stichting Groots Gebaar
 • Met e-learning erbij zodat je op tablet of smartbord gebaren kan oefenen en daar een quiz mee kan doen. Zelfstandig of met je hele klas samen.
 • Docent-lesbeschrijving voor het geven van een workshop van 45 minuten tot maximaal 1 uur is hier te downloaden.
  Inhoud: Deze is zo gemaakt dat je met het werkboek erbij voorkennis hebt verkregen over de inhoud. Wij geven je bijvoorbeeld meer uitleg over de ‘wist je dat’ vragen, zodat je die goed kan toelichten aan de groep kinderen. Maar we beschrijven ook hoe je deze oefening leuk kan aanpakken in de les. We hebben een lesopbouw voor je beschreven zodat je weet wat past in 45 minuten of 1 uur. We geven je tips hoe je als groep met het werkboek en de oefeningen kan omgaan.

Gebarenkwartet Spelenderwijs oefenen met gebaren

NIEUW!    Kwartet vol gebaren!
Download het kwartet gratis en maak het zelf. 

8 verschillende thema's met ieder vier gebaren. De tekening laat zien hoe jij het gebaar moet maken en op ons YouTube Kanaal KidSigns vind je het instructiefilmpje. Spelenderwijs wijs!

INFO VOOR DOCENTEN

Hieronder zijn de drie verschillende downloadbare pdf-documenten te vinden die je gaan helpen bij het lesgeven met dit lesmateriaal.

Toelichting werkboek

Bedoeld ter inzage voordat je het pakket aankoopt. Je kan de toelichting op het werkboek downloaden wanneer je meer wilt weten over de inhoud en doelen die verwerkt zijn in het lesprogramma. Tevens krijg je een indruk van hoe wij met het aanpassen aan de verschillende leeftijden zijn omgegaan.

Voorbeeld toelichting Werkboek

Antwoorden werkboek

Bedoeld voor na de aankoop van het werkboek. Hier vindt je de juiste antwoorden op de gestelde vragen. Wij willen leerlingen motiveren zelf op zoek te gaan op internet en zo tot het juiste antwoord te komen. Zo bezoeken ze ook verschillende relevante websites. Maar soms is het handig om vooraf als leerkracht de antwoorden al te vernemen.

Lesbeschrijving

Bedoeld om iemand die met het werkboek een les gaat geven een voorbeeld te bieden van een introductieles. Wij beschrijven hoe je 45 minuten tot een uur les kan geven met dit materiaal. In de lesbeschrijving is per doelgroep de eerste les compleet uitgeschreven. Doelgroepen die hiermee les kunnen geven zijn: leerkrachten bovenbouw/brugklas, dove volwassenen, tolken gebarentaal, ouders van gebarentaalvaardige kinderen, vrijwilligers die gebarentaal vaardig zijn en natuurlijk gediplomeerde HBO docenten gebarentaal.

Kleur- en Doeboeken van KidSigns Spelenderwijs oefenen met gebaren

NIEUW!    3 Kleur- en Doeboeken vol gebaren!
Oefen spelenderwijs de gebaren die je al kent of maak er kennis mee! Onze Kleur- en Doeboeken hebben ieder 46 pagina's. Ze staan boordevol leuke kleurplaten & allerlei puzzels voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Voor thuis, op school, de bso of vakantie! Leuk als cadeautje of lesmateriaal!


Spelenderwijs wijs!
We leren je het gebaar te lezen van de tekening, waardoor je zelf het gebaar kan maken. Met herhalingsoefeningen leer je het gebaar herkennen. Overal kom je de gebaren tegen. Zoek je wijs!

Leer in elk boek de gebaren maken die bij het thema horen:

 • DIEREN & KLEUREN (vanaf 4 jaar)
 • SPORT & ABC (vanaf groep 3)
 • WERELD VOL GEBAREN (vanaf groep 6)

De boeken kosten € 7,50 per stuk. 

Bent u een organisatie en wilt u de boeken op factuur bestellen? Mail dan naar info@gebaren.nl

logo_kidssigns

KidSigns

Het doel van KidSigns is kinderen spelenderwijs te laten kennismaken met de Nederlandse Gebarentaal. We richten ons op kinderen van 4 tot 14 jaar. KidSigns heeft als droom dat alle kinderen in hun schoolcarrière kennismaken met de Nederlandse Gebarentaal en zelf gebaren leren maken. Jong geleerd is oud gedaan! Door het ontwikkelen van toegankelijk educatief spelmateriaal in boekvorm en digitaal filmmateriaal hopen wij kinderen enthousiast te maken voor gebarentaal. Wij willen meewerken aan een inclusieve samenleving en inclusiviteit op scholen. Al onze materialen zijn geschikt voor in de klas, thuis en op de bso.

In de breedte ontwikkelt KidSigns het materiaal, zodat het voor zoveel mogelijk kinderen (en volwassenen) aantrekkelijk is! In onze materialen wijzen wij de gebruikers op informatieve websites, gebaren apps en de stichting 'Groots Gebaar'.

Hoe gaaf is het dat jij een doeboek in de klas hebt waarin de gebaren uit jouw taal op superleuke wijze worden weergegeven en in spelletjes verwerkt zijn! Alle vriendjes willen met je meedoen. Samen spelen, samen leren! Zo werkt KidSigns mee aan de identiteitsontwikkeling van kinderen die dagelijks gebaren gebruiken. Of het kind nu doof, slechthorend, CI-drager of horend is. Gebaren zijn leuk en voor iedereen!

KidSigns is onderdeel van Gebaren.nl

Stichting Groots Gebaar

Laat zoveel mogelijk kinderen in de bovenbouw van de basisschool of de brugklas van het voortgezet onderwijs een les of workshop gebarentaal volgen.

Bij aanschaf van een werkboek steun je ook het werk van ‘Stichting Groots Gebaar’ van professor Onno Crasborn die gebarentaal voor iedereen toegankelijk wil maken.

Kinderen die kennismaken met gebaren(taal), leren creatief en visueel communiceren. Zij leren openstaan voor mensen met een auditieve beperking en kijken niet raar op wanneer zij gebarentaal tegenkomen, zij doen gewoon mee!

Dus laat kinderen kennismaken met gebarentaal door middel van het werkboek en werk mee aan een inclusieve samenleving. Jong geleerd is oud geprofiteerd! En dat is belangrijk: ons gehoor gaat nou eenmaal achteruit als we ouder worden.

 

Over de stichting

Op 12 oktober 2018 heeft Prof. dr. Onno Crasborn zijn oratie gehouden. Hij is Hoogleraar Nederlandse Gebarentaal, werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij pleit ervoor iedereen kennis te laten maken met gebarentaal. Om zijn benoeming te vieren richtte hij  ‘Stichting Groots Gebaar’ op.  Met deze stichting wil hij gebarentaal voor iedereen toegankelijk maken.

De oprichters van Stichting Groots Gebaar hebben de wens gebarentaal onder de aandacht te brengen bij en toegankelijk te maken voor het grote publiek, opdat ook dove en slechthorende mensen hun talenten en kwaliteiten makkelijker kunnen (blijven) ontplooien en inbrengen in onze maatschappij .

Stichting Groots Gebaar richt zich op het verstrekken van informatie over gebarentaal in het algemeen, het lobbyen voor de erkenning en het gebruik van NGT, en het ondersteunen van (bestaande) activiteiten die de brug slaan tussen de wereld van horen en niet horen.

Gebarentaal leren

 • is fun;
 • is goed voor de ontwikkeling van het jonge brein;
 • verbetert communicatie ook voor horenden, het draagt bij aan meer heldere communicatie en verbinding, en dus aan elkaar beter begrijpen;
 • zorgt ervoor dat we ook de kwaliteiten en talenten van Dove en slechthorende mensen kunnen (blijven) benutten, dat maakt onze maatschappij rijker en meer verbonden.

 

Daarom maakt de stichting zich hard voor een maatschappij waarin we met en van elkaar leren zodat iedereen zijn bijdrage kan en mag leveren en niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

www.grootsgebaar.nl

onno
grootsgebaar

Gebaren.nl & Algemene voorwaarden en Privacy beleid 

Deze website is eigendom van het bedrijf Gebaren.nl. Gebaren.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus met oog op de wet AVG. Bij het bezoeken van onze website laat u online sporen na, dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Uw gegevens worden verwerkt om nieuws te versturen, uw aanmelding te verwerken voor onze bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.
Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.
Uw gegevens worden uitsluitend, als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening rechtvaardigt met derden gedeeld.
Uw gegevens worden niet langer dan wettelijk noodzakelijk door ons bewaard. Dit doen wij zorgvuldig.

 

CONTACT
Heeft u een vraag over een bestelling, onze producten, of over iets anders?
Neem dan contact op met Gebaren.nl:
info@gebaren.nl