Stichting Groots Gebaar

grootsgebaar

Over de stichting

Op 12 oktober 2018 heeft Prof. dr. Onno Crasborn zijn oratie gehouden. Hij is Hoogleraar Nederlandse Gebarentaal, werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij pleit ervoor iedereen kennis te laten maken met gebarentaal. Om zijn benoeming te vieren richtte hij ‘Stichting Groots Gebaar’ op. Met deze stichting wil hij gebarentaal voor iedereen toegankelijk maken.

De oprichters van Stichting Groots Gebaar hebben de wens gebarentaal onder de aandacht te brengen bij en toegankelijk te maken voor het grote publiek, opdat ook dove en slechthorende mensen hun talenten en kwaliteiten makkelijker kunnen (blijven) ontplooien en inbrengen in onze maatschappij

Stichting Groots Gebaar richt zich op het verstrekken van informatie over gebarentaal in het algemeen, het lobbyen voor de erkenning en het gebruik van NGT, en het ondersteunen van (bestaande) activiteiten die de brug slaan tussen de wereld van horen en niet horen.

Gebarentaal leren

  • is fun;
  • is goed voor de ontwikkeling van het jonge brein;
  • verbetert communicatie ook voor horenden, het draagt bij aan meer heldere communicatie en verbinding, en dus aan elkaar beter begrijpen;
  • zorgt ervoor dat we ook de kwaliteiten en talenten van Dove en slechthorende mensen kunnen (blijven) benutten, dat maakt onze maatschappij rijker en meer verbonden.

Daarom maakt de stichting zich hard voor een maatschappij waarin we met en van elkaar leren zodat iedereen zijn bijdrage kan en mag leveren en niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

Het doel

Laat zoveel mogelijk kinderen in de bovenbouw van de basisschool of de brugklas van het voortgezet onderwijs een les of workshop gebarentaal volgen.

Bij aanschaf van een werkboek steun je ook het werk van ‘Stichting Groots Gebaar’ van professor Onno Crasborn die gebarentaal voor iedereen toegankelijk wil maken.

Kinderen die kennismaken met gebaren(taal), leren creatief en visueel communiceren. Zij leren openstaan voor mensen met een auditieve beperking en kijken niet raar op wanneer zij gebarentaal tegenkomen, zij doen gewoon mee!

Dus laat kinderen kennismaken met gebarentaal door middel van het werkboek en werk mee aan een inclusieve samenleving. Jong geleerd is oud geprofiteerd! En dat is belangrijk: ons gehoor gaat nou eenmaal achteruit als we ouder worden.